Skip to content Skip to navigation

[HB] - Học bổng Tân sinh viên khóa 2022_BCU

   Văn phòng thông báo danh sách sinh viên chương trình liên kết BCU khóa 2022 được nhận học bổng Tân sinh viên đợt 1- năm 2022 theo thông báo có tại đây

Lưu ý: 

- Chỉ sinh viên ở tình trạng "chính thức" mới được xét học bổng, các trường hợp sinh viên "dự bị" đã nộp hồ sơ xét học bổng, Văn phòng sẽ xét vào đợt 2 khi các bạn đủ điều kiện chuyển sang "chính thức". 

Đến hết tháng 5/2023, các sinh viên "dự bị" khóa 2022 đã nộp hồ sơ xét học bổng vẫn chưa đủ điều kiện chuyển sang chính thức thì không được xét học bổng dành cho Tân sinh viên khóa 2022.

- Học bổng sẽ được khấu trừ vào học phí học kỳ tiếp theo (chỉ được khấu trừ khi sinh viên đã đóng học phí ít nhất 1 học kỳ)

   Trân trọng.