Skip to content Skip to navigation

Học bổng chương trình trong HK2 Năm học 2016-2017 dự kiến

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo:

Văn phòng gửi các em sinh viên dự kiến đạt học bổng trong HK2 năm học 2016-2017. Mọi thắc mắc sinh viên gửi Email cho Thầy Trà: tranv@uit.edu.vn để được giải đáp. Hạn chót nhận thắc mắc và trả lời là 26/3/2017

* Đối với sinh viên CTTT và CLC danh sách học bổng như File đính kèm

* Đối với sinh viên Tài năng: Tất cả sinh viên Chính thức đều được nhận học bổng. Các sinh viên dự bị không được nhận học bổng này. sinh viên Tài năng xem Danh sách chính thức dự bị tại website: oep.uit.edu.vn

Tóm tắt điều kiện nhận học bổng:

- Điều kiện: 

              +Điểm Trung bình học tập học kỳ 1 >=8.0  năm học 2016-2017

              +Chọn 3 sinh viên điểm cao nhất từ trên xuống theo ngành & khóa

               Ví dụ: Chọn 3 sinh viên điểm cao nhất trên xuống Ngành KTPM, Khóa 8

              +Điểm rèn luyện do hội đồng xét học bổng quyết định mức điểm đạt yêu cầu.

Thông tin thêm: 

Học bổng chương trình của Văn phòng OEP khác với học bổng khuyến khích học tập mà phòng CTSV xét duyệt. Học bổng chương trình là học bổng được xét theo học kỳ, số lượng 3 học bổng theo ngành/khóa, trị giá học bổng: 01 học bổng toàn phần trị giá bằng học phí 1 học kỳ, 02 học bổng bán phần trị giá 1/2 học phí của học kỳ. 

 

Trân trọng thông báo./.

Văn phòng các chương trình đặc biệt