Skip to content Skip to navigation

[HỌC VỤ] - LƯU Ý TRONG VIỆC ĐKHP VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ HK1, 2020-2021

Thân chào các bạn,

VP các CTĐB thân gửi các bạn các mốc thời gian cần chú ý trong việc ĐKHP và đóng học phí.

Tóm tắt được dựa trên Thông báo số 03/TB-VPĐB ngày 23/7/2020 và Thông báo số 06/TB-ĐTĐH ngày 28/7/2020.

Để đọc 2 văn bản này, sinh viên truy cập tại các địa chỉ:

https://oep.uit.edu.vn/sites/oep/files/uploads/files/202007/thong_bao_dkhp-hk1_2020-2021.pdf

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-cac-moc-thoi-diem-thu-hoc-phi-va-xu-ly-no-hoc-phi-doi-voi-sinh-vien-chinh-quy

Thông tin về việc đóng học phí sinh viên xem tại: https://khtc.uit.edu.vn/sites/default/files/202007/64_tb_dhcntt_29_7_2020_scan.pdf

Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo trên website http://oep.uit.edu.vn mục học vụ/chuong trinh dao tao

− Trước mỗi đợt đăng ký học phần sinh viên trao đổi với cố vấn học tập để được tư vấn đăng ký học phần phù hợp với khả năng và tiến độ học tập.

− Những môn chung mở cho chương trình Tài năng sẽ có mã đuôi lớp học là CTTN, môn chung mở cho chương trình Chất lượng cao có mã đuôi lớp học là CLC. Môn mở riêng vẫn giữ nguyên mã đuôi lớp học như cũ tương ứng với từng ngành, đó là: CTTT, PMCL, HTCL, MTCL, ATCL, MMCL, KHCL, TMCL, CNCL, KHTN, ANTN. Sinh viên NÊN học theo những môn học mở riêng cho từng ngành, từng lớp để không bị đụng lịch học và đáp ứng yêu cầu riêng của môn học tương ứng với từng ngành.

− Các mã lớp học anh văn theo hình thức ielts: ENG04.L11.CLC, ENG05.L11.CLC.

− Sinh viên nợ học phí sẽ không được ĐKHP học kỳ tiếp theo (chỉ tính học kỳ chính).

− TKB CỦA SINH VIÊN NĂM 1, 2 DO TRƯỜNG ĐĂNG KÝ ĐÃ ĐƯỢC SẮP XẾP HỢP LÝ THEO TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ TRÁNH LỊCH TRÙNG, KHUYẾN CÁO SINH VIÊN NÊN XÁC NHẬN ĐKHP DO TRƯỜNG ĐĂNG KÝ VÀ NÊN ĐĂNG KÝ HỌC THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ, LỚP, THEO ĐÚNG NGÀNH HỌC.

− Sinh viên đăng ký môn Giới thiệu ngành đúng môn của ngành mình đang học (tên môn học: Giới thiệu ngành “tên ngành/chuyên ngành).

− Mọi thắc mắc trong quá trình đăng ký học phần, sinh viên liên hệ email vpdb@uit.edu.vn, phuongdtt@uit.edu.vn (cô Phương), hanhptm@uit.edu.vn (cô Hạnh) hoặc liên hệ trực tiếp VPĐB để được giải đáp.

Trân trọng./.

File đính kèm: