Skip to content Skip to navigation

Hội nghị Nhà lãnh đạo trẻ ASEF lần thứ 3

Nhà trường có nhận được thông tin về "Hội nghị Nhà lãnh đạo trẻ ASEF lần thứ 3" từ tổ chức Asea-Europe Foundation với chủ đề “Ethical Leadership"
Thời gian: từ ngày 15 - 19 tháng 10 năm 2018.
Địa điểm: Brussels, Belgium 
Đối tượng tham dự: sinh viên, doanh nhân và các giảng viên trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 30.
Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 20 tháng 5 năm 2018.
Thông tin chi tiết, xin vui lòng đọc thêm nội dung bên dưới và file đính kèm.
https://www.youtube.com/watch?v=M3Spn2raoEs
https://www.youtube.com/watch?v=_hiRNL27utw&authuser=0