Skip to content Skip to navigation

[HP] - TB về việc hoàn trả học phí còn dư cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1/2021

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-ĐHCNTT ngày 01/4/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHCNTT về việc hoàn trả học phí còn dư cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1/2021.

Văn phòng thông báo về việc nhận lại học phí như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ thứ 2 (10/05/2021)

        + Sáng: Từ 09h00 đến 11h30

        + Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

- Địa điểm: Phòng KHTC (A.111, gặp cô Bích Thủy)

- Lưu ý: Sinh viên phải mang theo CMND/CCCD và thẻ sinh viên.