Skip to content Skip to navigation

[HV] - Thời khóa biểu chương trình liên kết BCU - Học kỳ 3 - Năm học 2021-2022

Chào các bạn sinh viên,

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo mở lớp dành cho sinh viên chương trình liên kết Khóa 2021 - Học kỳ 3 - năm học 2021-2022, sinh viên xem TKB (file đính kèm).

Lớp bắt đầu từ ngày 23/05/2022.

VP đã đăng ký học phần cho sinh viên đã học trong HK2-2021-2022, sinh viên truy cập daa.uit.edu.vn hoặc student.uit.edu.vn để tra cứu TKB mới nhất.

Sinh viên Khóa 2019, 2020 có nguyện vọng học lại cùng Khóa 2021 vui lòng gửi email về địa chỉ vpdb@uit.edu.vn hoặc hanhptm@uit.edu.vn để được hỗ trợ ĐKHP.

Lưu ý:

- TKB có thể thay đổi đến hết tuần đầu tiên của học kỳ.

- Sinh viên chưa hoàn thành HP HK2-2021-2022 sẽ bị hủy ĐKHP HK3-2021-2022.

- Sinh viên có nguyện vọng hủy ĐHKP đã được ĐK sẵn, vui lòng gửi email về địa chỉ hanhptm@uit.edu.vn trước ngày 19/5/2022, các trường hợp gửi email sau ngày 19/5/2022 sẽ không được giải quyết.

Trân trọng.

 

 

File đính kèm: