Skip to content Skip to navigation

[HV] - Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2021-2022 (file đính kèm).

Lưu ý:

- Lớp IT002.M31.CLC có sĩ số 27sv hiện đang tạm mở, vì sĩ số tối thiểu để mở lớp là 30sv, do đó lớp này vẫn có khả năng bị hủy.

- Văn phòng vẫn tạo điều kiện để sinh viên đăng ký các lớp học trong học kỳ hè đến hết ngày 4/7/2022.

- Các trường hợp học mới sinh viên lưu ý mức học phí và điều kiện đăng ký (trừ các môn mở mới cho khóa 2020, 2021 chương trình tiên tiến).

Trân trọng.