Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 của Khoa HTTT

 Khoa HTTT thông báo về kế hoạch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 (file đính kèm) của sinh viên CLC và sinh viên CTTT ngành Hệ thống thông tin .

Lưu ý: Sinh viên nào đã đăng ký học môn thực tập tốt nghiệp vào đầu học kỳ phải đăng ký bảo vệ đợt này.

Trân trọng.