Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch học kỳ hè năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo kế hoạch học kỳ hè năm học 2021-2022 như sau:

Thời gian

Nội dung

23/5 - 27/5/2022

Văn phòng công bố thời khóa biểu

9h00 ngày 01/6 – 16h00 ngày 8/6/2022

Sinh viên đăng ký học phần

9h00 ngày 14/6 – 16h00 ngày 19/6/2022

Sinh viên hiệu chỉnh đăng ký học phần

28/6/2022

Văn phòng công bố kết quả mở lớp.

04/7 – 6/8/2022

HỌC KỲ HÈ

15/8 – 20/8/2022

Thi cuối học kỳ hè

Lưu ý:

  • Mức học phí học mới và học lại trong học kỳ hè là bằng nhau
  • Sinh viên CTTT2020, CTTT2021 bắt buộc học theo lịch của học kỳ hè (theo tiến độ chương trình đào tạo) và không đóng học phí
  • Sinh viên chất lượng cao, tài năng đăng ký học phần trong hè đều phải đóng học phí học kỳ hè.

Trân trọng.