Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch xét tốt nghiệp Đợt 1/2021

Thân chào các bạn sinh viên,

Văn phòng các CTĐB thân gửi các bạn thông tin về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1/2021.

Theo đó, sinh viên cần chú ý các mốc thời gian:

STT

Ngày

Công việc

1

24/02/2021

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa và Thông báo lên daa

2

25/02 - 05/3/2021

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

09/3/2021

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

10/3/2021

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

11/3 - 19/3/2021

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận

6

22/3/2021

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

 

Nếu có thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này, các bạn vui lòng gửi mail về VP qua địa chỉ vpdb@uit.edu.vn.

Trân trọng./.