Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017-2018.

Các bạn sinh viên xem thông báo đính kèm bên dưới./.