Skip to content Skip to navigation

[KLTN] Thông báo Kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021 của Khoa HTTT

Khoa HTTT gửi sinh viên ngành Hệ thống thông tin và Thương mại điện tử về kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021 của sinh viên Chính quy đại trà, sinh viên CLC và sinh viên CTTT.

 

  • Sinh viên đăng ký và upload file báo cáo KLTN theo link: https://forms.gle/UwDBG3Cw1TY1SQYm8. Nếu có 02 sinh viên tham gia cùng KLTN thì chỉ cần 1 sinh viên đăng ký là được.
  • Sinh viên upload file báo cáo dạng file pdf (đã được sự đồng của GVHD) và đặt tên file theo quy ước MSSV.HoTen.BaoCaoKLTN.MalopTTTN.pdf (VD: 12345678.TranVanC.BaoCaoKLTN.IS401.L21.pdf)
  • Hạn chót đăng ký và upload file: đến hết ngày 8/7/2021. Sau ngày này, nếu sinh viên không đăng ký, xem như rớt môn KLTN.
  • Thời gian báo cáo phản biện: từ ngày 12/7/2021 đến ngày 17/7/2021. 
  • Thời gian báo cáo hội đồng: từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021
  • Thời gian và thông tin báo cáo phản biện, hội đồng cụ thể sẽ thông báo sau trên website Khoa.
  • Mọi thắc mắc, các em gửi email về Khoa: info.httt@uit.edu.vn

Trân trọng.