Skip to content Skip to navigation

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh Toàn quốc năm 2021

Văn phòng thông báo đến sinh viên các chương trình đặc biệt: Kế hoạch chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh Toàn quốc năm 2021Thông báo số 1 của Hội Toán học Việt Nam về Kỳ thi Olympic Toán sinh viên và học sinh năm 2021; và Đề cương ôn thi Olympic Toán (đính kèm).

Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn trong thông báo qua đường link này:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvgsgH_hqy2PwBvg9oo3Oy5-cLNRKNfFBHD878huwiM/edit#gid=0 

Trân trọng.