Skip to content Skip to navigation

Lịch báo cáo cuối kỳ môn Quản lý dự án hệ thống thông tin

Văn phòng thông báo tới các bạn sinh viên lớp MSIS3033.I21.CTTT - môn Quản lý dự án hệ thống thông tin về Lịch báo cáo cuối kỳ:

Thời gian: Bắt đầu từ 7h30, Thứ năm, ngày 07/06/2018

Địa điểm: Phòng E4.1

Trân trọng.