Skip to content Skip to navigation

Lịch thi cuối kỳ Hè môn Cơ sở tính toán

VPĐB thông báo về lịch thi cuối kỳ Hè môn Cơ sở tính toán như sau:

Thời gian: bắt đầu lúc 8h00 Thứ ba, ngày 17-07-2018

Địa điểm: Phòng E41 và E44,

Danh sách phòng thi vui lòng xem file đính kèm, lưu ý file có 02 sheet tương ứng với 02 phòng thi.

Trân trọng.