Skip to content Skip to navigation

LỊCH THI GIỮA KỲ MÔN TIẾNG NHẬT 2 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

VPĐB thông báo Lịch thi Giữa kỳ môn Tiếng Nhật 2 - Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (file đính kèm)

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.