Skip to content Skip to navigation

LỊCH THI GIỮA KỲ MÔN TIẾNG NHẬT 5, TIẾNG NHẬT 7 - HK1 - 2020-2021

VPĐB thông báo Lịch thi Giữa kỳ Tiếng Nhật 5, Tiếng Nhật 7 (file đính kèm),

Lưu ý: Sinh viên lớp JAN05.L13.CNCL có lịch học trùng lịch thi Chiều thứ 4, vui lòng liên hệ VP để VP kiểm tra thông tin và sắp xếp sinh viên dự thi vào sáng thứ 5.

Chúc các bạn thi tốt.

Trân trọng./.