Skip to content Skip to navigation

Lịch thi kết thúc các môn Anh văn - CTTT (Khóa 2021)

Thân chào các bạn sinh viên,

Văn phòng Đặc biệt thông báo lịch thi kết thúc các môn Anh văn Khóa 2021, Lịch thi cụ thể sinh viên vui lòng xem file đính kèm,

Lịch thi viết lớp ENG04.M22.CTTT sẽ chuyển sang Ca 1, Phòng B2.20, Thứ sáu ngày ngày 08/04/2022 (các bạn chưa dự thi sẽ tham gia ca thi này)

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.

File đính kèm: