Skip to content Skip to navigation

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN ANH VĂN 3 CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

VPĐB thông báo Lịch thi kết thúc môn Anh văn 3 Chương trình Tiên tiến:

Lịch thi nói: Từ 13h30, Thứ 3 ngày 16/03/2021

Lịch thi Lý thuyết: Từ 13h30, Thứ 3 ngày 23/03/2021

Sinh viên xem lịch thi  cụ thể trong file đính kèm, phòng thi Lý thuyết VP sẽ cập nhật sau.

Sinh viên lưu ý dự thi đúng giờ và đầy đủ,

Trân trọng./.