Skip to content Skip to navigation

Lịch thi Speaking các lớp Anh văn 4, Anh văn 5 mở cho khóa 2019 trở về trước và Anh văn 1 - chương trình tiên tiến khóa 2020 (cập nhật)

Văn phòng thông báo lịch thi Speaking của các lớp Anh văn 4, Anh văn 5 mở cho khóa 2019 trở về trước và Anh văn 1 mở cho khóa 2020 chương trình tiên tiến (file đính kèm)

Sinh viên lưu ý thời gian để đi thi đúng giờ.

Trân trọng.

File đính kèm: