Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Ngôn ngữ lập trình Java (SE330.H22.PMCL.1) ngày 10/06/2017

CBGD : Lê Thanh Trọng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Ngôn ngữ lập trình Java (SE330)
Lớp : SE330.H22.PMCL.1
Phòng : A325
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 10/06/2017