Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.H24.CLC) ngày 16/06/2017

CBGD : Hồ Long Vân
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.H24.CLC
Phòng : E44
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 16/06/2017