Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.I14.CLC) ngày 20/09/2017

CBGD : Nguyễn Thị Thanh Trúc
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.I14.CLC
Phòng : C106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 20/09/2017