Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Đại số tuyến tính (MA003.I11.ATCL.1) ngày 22/09/2017

CBGD : Nguyễn Ngọc Ái Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.I11.ATCL.1
Phòng : C109
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 22/09/2017