Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL (MSIS4013.J12.CTTT.1) ngày 13/12/2018

CBGD : Nguyễn Thị Kim Phụng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL (MSIS4013)
Lớp : MSIS4013.J12.CTTT.1
Phòng : B3.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 13/12/2018