Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Đại số tuyến tính (MA003.J11.CNCL) ngày 17/01/2019

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.J11.CNCL
Phòng : E22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 17/01/2019