Skip to content Skip to navigation

Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents

Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents
Ký hiệu: 
C1.0083
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
David L. Poole, Alan K. Mackworth
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
662
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
Đĩa: