Skip to content Skip to navigation

Essentials of Business Processes and Information Systems

Essentials of Business Processes and Information Systems
Ký hiệu: 
C1.0209
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
Simha R. Magal, Jeffrey Word
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9780470418543
Kích cỡ: 
Số trang: 
170
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
Đĩa: 
Tình trạng: 
Còn sách