Skip to content Skip to navigation

Linear Algebra, A Mordern Introduction

Linear Algebra, A Mordern Introduction
Ký hiệu: 
C1.0094
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
David Poole
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
726
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
3
Đĩa: