Skip to content Skip to navigation

Sử dụng Microsoft Azure thay thế DreamSpark cũ

Hiện nay Microsoft Imagine (DreamSpark cũ) đã được thay thế bằng Microsoft Azure với nhiều công cụ trực tuyến, cung cấp máy ảo, các phần mềm lập trình AI, ...

Để kích hoạt và sử dụng  Microsoft Azure, sinh viên truy cập http://dreamspark.uit.edu.vn (sẽ redirect sang link phù hợp), sau đó dùng tài khoản office365 đã được cấp (có domain @ms.uit.edu.vn) để đăng nhập.

 

Để tránh quá tải trong việc xử lý tài khoản office365 cho Phòng DL&CNTT, nếu không biết, không nhớ, quên mật khẩu về tài khoản này, Sinh viên vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Tìm kiếm trong hộp mail của mình với từ khóa office365 để lấy thông tin lúc trước có gửi qua email, nếu không tìm ra và chưa từng kích hoạt tài khoản hoặc chưa đổi pass thì có thể tra cứu ở đây: https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/office365

2. Nếu đã đổi và quên pass thì dùng chức năng quên mật khẩu (username là email dạng <MSSV>@ms.uit.edu.vn

3. Nếu mọi cố gắng vẫn không thành công thì liên hệ nghianm@uit.edu.vn để được hỗ trợ.

 

Sinh viên xem hướng dẫn chi tiết hoặc đặt câu hỏi tại: https://forum.uit.edu.vn/node/533829