Skip to content Skip to navigation

[TB] – Các lưu ý trong việc nộp hồ sơ ứng tuyển HB “Sinh viên đẳng cấp quốc tế” đợt 2 năm 2022

Thân chào các bạn sinh viên,

VP các CTĐB thân gửi các bạn thông tin về các mốc thời gian tính thành tích là lưu ý trong việc nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng “Sinh viên đẳng cấp quốc tế” đợt 2 năm 2022.

 

1. Thời điểm tính thành tích đợt 2:

- Đối với sinh viên đã đạt học bổng đợt 1: thành tích đợt 2 tính từ ngày 15/8/2022 đến 15/02/2023

- Đối với sinh viên chưa đạt học bổng: thành tích đợt 2 tính từ ngày 15/02/2022 đến 15/02/2023

 

2. Các ghi chú cần lưu ý:

Điều chỉnh điều kiện để được xét cấp học bổng Hạng B như sau: Tiêu chí “Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường” được điều chỉnh thành “Có tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường”.

 

3. Số lượng và giá trị học bổng mỗi đợt xét:

STT

Loại học bổng

Số lượng

Giá trị

1

Hạng siêu cấp

01 suất

90.000.000đ/ suất

2

Hạng A

02 suất

40.000.000đ/ suất

3

Hạng B

04 suất

20.000.000đ/ suất

4

Hạng C

10 suất

10.000.000đ/ suất