Skip to content Skip to navigation

[TB] - Chương trình gặp mặt TSV OEP Khóa 2021

Thân chào các bạn,

Văn phòng các CTĐB thân gửi các bạn thông tin chương trình Gặp mặt TSV OEP Khóa 2021. Cụ thể như sau:

- Thời gian: ngày 30/9/2021 (Thứ 5)

- Chương trình thực hiện trên MS Teams, code: smmidsj

- Nội dung:

1. Chương trình của SV CLC, CTTT:

- SV tham gia tại kênh chung (General)

 

- Từ 08h00 - 10h30: chương trình sinh hoạt

+ Phát biểu chào mừng, chia sẻ đến tân sinh viên CTĐB của BGH nhà trường;

+ VP các CTĐB sinh hoạt các nội dung với SV

+ Hỏi - Đáp cùng Tân sinh viên

- Từ 10h30 - 11h30: Chương trình kỹ năng - Talk show "Cẩm nang Tân sinh viên"

Khách mời cùng tham gia

+ Anh Trần Linh Phụng - Cựu SV ATTN2013

+ Bạn Lê Hưng - Cựu SV CTTT2015

+ Host: ThS. Trần Hoàng Lộc (GV Khoa KTMT) - cựu SV Khóa 2013

2. Chương trình của SV BCU:

- Thời gian: 14h00 ngày 30/9/2021 (Chiều thứ 5)

- Sinh viên tham gia tại kênh "Chương trình BCU", SV sẽ được thêm vào kênh này trong thời gian sắp tới.

- Nội dung chi tiết:

+ Phát biểu chào mừng của BGH nhà trường;

+ VP các CTĐB sinh hoạt các nội dung với SV

+ Hỏi - Đáp cùng Tân sinh viên

 

Thông tin tiếp theo về nội dung chương trình, mini game,... sẽ được thông tin tại fanpage OEP và kênh MS Teams của SV các CTĐB Khóa 2021. Các bạn nhớ theo dõi nhé.

Trân trọng./.