Skip to content Skip to navigation

[TB] - Danh sách sinh viên nhận học bổng Chương trình liên kết BCU - Khóa 2021 - đợt 2 (dự kiến)

Văn phòng các Chương trình đặc biệt thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) nhận học bổng Chương trình liên kết BCU - Khóa 2021 - đợt 2 (danh sách đính kèm)

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về VPĐB E2.1 hoặc địa chỉ email:  vpdb@uit.edu.vn đến hết ngày 25/05/2022, sau thời gian này Văn phòng sẽ không giải quyết.

Lưu ý: đối tượng xét học bổng: Sinh viên trúng tuyển diện chính thức vào chương trình BCU tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin khóa tuyển 2021 và đã tham gia học các môn chuyên ngành tại UIT ít nhất 1 học kỳ.

Trân trọng thông báo.