Skip to content Skip to navigation

[TB] - Kế hoạch giảng dạy và học tập từ HK2, 2021-2022

Thân chào các bạn sinh viên,

Văn phòng xin thông tin đến với các bạn về kế hoạch giảng dạy và học tập của Trường từ học kỳ 2, 2021-2022, cụ thể:

- Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 12/3/2022: Việc dạy và học cho sinh viên tất cả các khóa vẫn tiến hành theo hình thức trực tuyến.

- Kể từ ngày 15/02/2022 sinh viên có thể bắt đầu liên hệ để nhận chỗ ở với Trung tâm Ký túc xá ĐHQG-HCM.

- Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 26/3/2022: Việc dạy và học cho sinh viên khóa tuyển năm 2021 tiến hành theo hình thức trực tiếp tại Trường, sinh viên các khóa khác vẫn tiếp tục học trực tuyến. Sinh viên các khóa khác có đăng ký học chung với các lớp mở cho khóa tuyển năm 2021 phải tuân thủ theo kế hoạch học trực tiếp. Phòng Đào tạo Đại học sẽ cung cấp danh sách các lớp học từ ngày 14/3/2022 trên cổng thông tin đào tạo https://daa.uit.edu.vn.

- Từ ngày 28/3/2022 trở đi: Việc dạy và học cho sinh viên tất cả các khóa tiến hành theo hình thức trực tiếp tại Trường.

- Tùy theo tình hình thực tế, trường hợp cần thiết Trường sẽ tổ chức kết hợp 2 phương thức học trực tuyến và trực tiếp.

Trong quá trình dạy và học trực tiếp tại Trường, yêu cầu tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên đều phải tuân thủ triệt để nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19, nếu phát hiện có trường hợp dương tính thì xử lý theo hướng dẫn trong 2 công văn đính kèm tại thông báo.

Chi tiết sinh viên vui lòng đọc kỹ các thông tin đính kèm.

Trân trọng./.