Skip to content Skip to navigation

[TB] - KH xét TN đợt 4 năm 2021

 

Thân chào các bạn,

VP các CTĐB thân gửi các bạn thông tin về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 04 năm 2021. Cụ thể như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

24/11/2021 – 07/12/2021

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://forms.gle/6GdyprtCeXVhDtgF7

3

08/12/2021

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

4

13/12/2021-24/12/2021

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

29/12/2021

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 04 năm 2021

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đăng ký xét TN và làm theo yêu cầu tại link: https://forms.gle/6GdyprtCeXVhDtgF7

Trường hợp sinh viên chưa đóng lệ phí xét TN => vẫn đăng ký xét TN bình thường, đến lúc nhận bằng thì bổ sung biên lai lệ phí xét TN sau.

Trân trọng./.