Skip to content Skip to navigation

T/B lịch gặp sinh viên lớp thực hành HT2_ môn Lý thuyết mạch điện CE121

Nhằm giúp các bạn sinh viên chủ động thời gian tham gia các buổi gặp giảng viên ở lớp thực hành HT2 môn Lý thuyết mạch điện :"Sinh viên chỉ cần chọn 3 trong 6 buổi để gặp giảng viên, áp dụng cho cả hai lớp" theo lịch sau:

Lớp  CE121.J11.MTCL.1 :  03/12/2018 (từ tiết 1 - tiết 5), 10/12/2018 (từ tiết 1- tiết  5), 17/12/2018 (từ tiết 1- tiết 5) , tại phòng C207

Lớp  CE121.J12.MTCL.1 :  10/12/2018 (từ tiết 6 -tiết 10), 11/12/2018 (từ tiết 1 - tiết  5), 18/12/2018 (từ tiết 1 - tiết 5)  tại phòng A213

Trân trọng.