Skip to content Skip to navigation

[TB] - Sử dụng kết quả bài thi VPET để được công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ ĐH

Thân chào các bạn sinh viên.

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thân gửi các bạn thông tin về việc sử dụng kết quả bài thi VPET để được công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Đại học. Cụ thể:

Trường Đại học CNTT cho phép sinh viên sử dụng kết quả bài thi Versant Professional English Test (VPET) để được công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Đại học trong thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội; Bổ sung thang điểm tại Điều 9 Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học CNTT ban hành theo quyết định số 547/QĐ-ĐHCNTT ngày 30/8/2019.

Thông tin chi tiết có tại file đính kèm.

Trân trọng./.