Skip to content Skip to navigation

TB thời gian học môn Khai phá dữ liệu và ứng dụng_CTTT2017

Vì lý do dịch bệnh Covid nên giảng viên giảng dạy môn Khai phá dữ liệu và ứng dụng (MKTG5883.L11.CTTT) mà Khoa Hệ thống thông tin mời từ Australia không thể đến Việt Nam để giảng dạy. Do đó, lớp này sẽ học theo hình thức học ONLINE.

Thời gian: 19/10/2020 - 05/12/2020

Lịch học LT: chiều thứ 5 và sáng thứ 6 hàng tuần, sẽ học trong vòng 6 tuần.

Lịch học thực hành: chiều thứ 6

Trân trọng.