Skip to content Skip to navigation

TB THỜI HẠN TỐI ĐA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO GIAI ĐOẠN 1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về thời hạn tối đa cho sinh viên chương trình liên kết BCU nộp chứng chỉ ngoại ngữ đạt điều kiện đầu vào giai đoạn 1:

  • Sinh viên Khóa 2019: hạn chót nộp chứng chỉ: ngày 28/05/2021.
  • Sinh viên Khóa 2020: hạn chót nộp chứng chỉ: ngày 30/08/2021.

Lưu ý:

  • Sinh viên có thể nộp chứng chỉ trực tiếp tại VPĐB E2.1 hoặc cập nhật tại trang web student.uit.edu.vn hoặc daa.uit.edu.vn (mục chứng chỉ) bằng tài khoản chứng thực đã được cấp.
  • Sau thời hạn trên, sinh viên chưa nộp chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo học chính thức giai đoạn 1 - chương trình liên kết - sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường.
File đính kèm: