Skip to content Skip to navigation

[TB] - Thông báo kết quả trúng tuyển chương trình tài năng khóa 2022

Văn phòng thông báo kết quả trúng tuyển chương trình tài năng khóa 2022 (file đính kèm).

Sinh viên tài năng sẽ phải tuân thủ theo các quy định về chương trình tài năng của Trường.

Trân trọng.