Skip to content Skip to navigation

TB - V/v đăng ký phúc khảo và đóng phí phúc khảo - HK1, 2020-2021

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO VÀ ĐÓNG PHÍ

Việc đóng phí phúc khảo qua Momo chỉ áp dụng cho học kỳ này

________________________________

Bước 1: Sinh viên đăng ký phúc khảo online qua cổng thông tin sinh viên (https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkphuckhao): vào chức năng “Phúc khảo”, những môn đã có điểm cuối kỳ được hiển thị lên, sinh viên chọn và xác nhận các môn muốn phúc khảo.

Bước 2: Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày đăng ký phúc khảo trên hệ thống, sinh viên liên hệ văn phòng đặc biệt E2.1 để ký tên xác nhận và đóng tiền phúc khảo.

Bước 3: Sau khi điểm phúc khảo được cập nhật, hệ thống sẽ gửi email thông báo kết quả phúc khảo đến sinh viên.

Thời gian đăng ký phúc khảo:

• Bắt đầu đăng ký phúc khảo: sau khi điểm thi cuối kỳ được cập nhật.

• Kết thúc đăng ký phúc khảo: trong vòng 7 ngày kể từ khi có điểm của môn học

Lưu ý:

− Sau 3 ngày kể từ ngày đăng ký phúc khảo, sinh viên không chuyển khoản tiền lệ phí để xác nhận phúc khảo thì được ghi nhận là “Quá hạn xác nhận” và không thể đăng ký phúc khảo cho lần tiếp theo, muốn xóa đăng ký cần liên hệ trực tiếp chuyên viên VPĐB để được hỗ trợ.

________________________________

Thông tin về việc chuyển khoản SV đọc kỹ tại hình ảnh đính kèm

VP không chịu trách nhiệm nếu SV chuyển tiền nhưng không ghi hoặc ghi sai nội dung chuyển khoản.

Trân trọng./.