Skip to content Skip to navigation

TB - V/v được nghỉ các lớp học Thứ 7 - 07/9/2019 của Khóa 2019 thuộc các CTĐB

Thân chào các bạn sinh viên,

Được sự cho phép của BGH, Văn phòng CTĐB tổ chức chương trình tập huấn team building đầu khóa cho các bạn tân sinh viên Khóa 2019  vào ngày 07 và 08 tháng 9 năm 2019. Đây là 1 trong những hoạt động kỹ năng dành cho sinh viên các CTĐB, do đó Văn phòng đã xin cho các lớp được nghỉ buổi học ngày thứ 7 (07/9/2019) để có thể tham gia chương trình team building.

Thông tin các lớp được nghỉ, các bạn xem trong file đính kèm dưới đây.

Trân trọng./.

File đính kèm: