Skip to content Skip to navigation

[TB] - V/v khảo sát CTTN năm 2022

Thân gửi quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên chương trình tài năng,

VP thân gửi quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên CTTN thông tin khảo sát của ĐHQG-HCM, cụ thể như sau:

Nhằm thực hiện kế hoạch năm 2022 của Đề án tài năng và chuẩn bị cho Hội Nghị Tổng kết đề án tài năng giai đoạn 2018-2022 (dự kiến vào tuần thứ 3 tháng 6/2022), ĐHQG-HCM đề nghị Ban Điều hành Đề án tài năng các đơn vị triển khai hoạt động khảo sát thực trạng giảng dạy môn học tài năng và kỹ năng sinh viên chương trình đào tạo tài năng năm 2022, cụ thể như sau:

1.   Đối tượng khảo sát

- Khảo sát thực trạng giảng dạy môn học tài năng: giảng viên, sinh viên.

- Khảo sát kỹ năng sinh viên chương trình đào tạo tài năng: giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động (doanh nghiệp, viện nghiên cứu,…).

2.   Địa chỉ trang thông tin điện tử khảo sát: http://ksknsvtn.vnuhcm.edu.vn/ (mục khảo sát môn học và khảo sát kỹ năng).

3.   Thời gian kết thúc khảo sát: ngày 20/6/2022.

Kết quả của hoạt động khảo sát thực trạng giảng dạy môn học và kỹ năng sinh viên tài năng năm 2022 là thông tin quan trọng để Ban Điều hành Đề án tài năng ĐHQG-HCM và các đơn vị có cơ sở đánh giá, cải tiến công tác quản lý, giảng dạy chương trình đào tạo trong giai đoạn mới. Vì vậy rất mong các đơn vị quan tâm triển khai đồng bộ hoạt động này.

Trân trọng cảm ơn./.