Skip to content Skip to navigation

[TB] - V/v khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo tài năng, trình độ Đại học năm 2020

Thân chào Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên,

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thân gửi Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên chương trình tài năng thông báo thực hiện khảo sát chương trình này, theo văn bản số 1882/ĐHQG-ĐH ngày, 13/10/2020 về việc : Triển khai khảo sát sinh viên chương trình đào tạo tài năng trình độ đại học tại các đơn vị năm 2020 .

Link thực hiện khảo sát: http://ksknsvtn.vnuhcm.edu.vn/

Thời gian thực hiện: Trước ngày 25/11/2020

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia thực hiện khảo sát của Quý Thầy, Cô, cựu sinh viên và sinh viên thuộc chương trình này.

Thông tin chi tiết vui lòng đọc tại văn bản đính kèm.

Trân trọng./.

File đính kèm: