Skip to content Skip to navigation

[TB] - V/v khảo sát ý kiến sinh viên trước khi quay trở lại học tập trực tiếp

Thông báo về việc khảo sát ý kiến sinh viên trước khi quay trở lại học tập trực tiếp

 Căn cứ công văn số 168/ĐHQG-CTSV ngày 27/01/2022 của Ban Công tác Sinh viên, ĐHQG-HCM về việc thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên ĐHQG-HCM trước khi quay trở lại học tập;

Nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên quay trở lại trường học tập trực tiếp và triển khai công tác năm học 2021-2022 các hoạt động cho sinh viên. Trường ĐH Công nghệ Thông tin tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy còn đang học tại trường.
  2. Thời gian: từ ngày 29/01/2022 đến 15:00 ngày 7/02/2022.
  3. Hình thức thực hiện: sinh viên thực hiện khảo sát theo đường dẫn: https://link.uit.edu.vn/KhaoSatYKienSV_012022
  4. Lưu ý:

Sinh viên KHÔNG thực hiện khảo sát sẽ bị trừ điểm rèn luyện và sẽ KHÔNG được xét học bổng (khuyến khích học tập và các học bổng khác).