Skip to content Skip to navigation

[TB] - V/v tham dự lớp PP học tập bậc ĐH dành cho TSV OEP 2022

Thân chào các bạn sinh viên,

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng học tập, định hướng nghề nghiệp và kỹ năng sống cho TSV OEP; giúp sinh viên tìm thấy và phát huy thế mạnh của bản thân; sử dụng hiệu quả các công cụ có sẵn trong việc học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin nói riêng và học tập hiệu quả ở bậc Đại học nói chung... VP các CTĐB tổ chức lớp Phương pháp học tập bậc Đại học. Thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00 – 16h30 ngày 16/10/2022 (cả ngày Chủ nhật)

- Địa điểm: Hội trường E, Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

- Đối tượng: TSV OEP Khóa 2022 (CTTT, CTTN, CNTT Việt-Nhật, BCU)

- Văn phòng các Chương trình Đặc biệt phối hợp với nhóm nghiên cứu phương pháp giảng dạy Đại học SL-STEAM - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thực hiện chương trình.

- Nội dung:

Thời gian

Nội dung

Cách thức tổ chức

Buổi 1

(08h00 – 11h30)

  • Tổng quát về môi trường học tập ở bậc đại học
  • Khái quát các phương pháp học tập chủ động
  • Xây dựng các kỹ năng cá nhân (đọc, viết, thuyết trình…)

Thuyết giảng, làm việc theo

cặp, câu đố, brainstorm, Mindmap, trò chơi giáo dục…

Buổi 2

(13h30 – 16h30)

  • Xây dựng các kỹ năng học tập hợp tác: làm việc nhóm, lập kế hoạch và quản lý thời gian…
  • Ứng dụng thực hành

Thuyết giảng, làm việc nhóm, thực hiện, báo cáo dự án

 

Đây là quyền lợi riêng dành cho các bạn TSV OEP, VP không chịu trách nhiệm cung cấp lại thông tin cho SV không tham gia lớp này.

BTC tiến hành điểm danh để ghi nhận sự tham gia của SV vào mỗi buổi.

Trân trọng./.