Skip to content Skip to navigation

TB - V/v thay đổi quy trình nộp KLTN sau khi bảo vệ trước hội đồng

THÔNG BÁO

V/v thay đổi quy trình nộp khóa luận tốt nghiệp sau khi bảo vệ trước hội đồng 

 

Thân chào các bạn sinh viên,

Từ học kỳ 1 năm học 2020-2021, Trường thay đổi quy trình nộp khóa luận tốt nghiệp (KLTN) sau khi bảo vệ trước hội đồng như sau. 

Bước 1: Sinh viên upload báo cáo khóa luận tốt nghiệp

- Sau khi hoàn tất chỉnh sửa báo cáo KLTN theo góp ý của cán bộ phản biện KLTN và Hội đồng chấm KLTN, sinh viên vào trang web Cổng thông tin đào tạo (https://daa.uit.edu.vn), sử dụng chức năng nọp KLTN để nộp bản báo cá KLTN chính thức cho Trường:

                   + Chọn menu Sinh viên => Nộp KLTN

 

             

  + Sinh viên nhập đầy đủ thông tin và upload tập tin báo cáo KLTN, bao gồm:

  1. 01 file báo cáo KLTN dạng .pdf. 
  2. 01 file văn bản báo cáo KLTN dạng Microsoft Word hoặc Latex. 
  3. Nhập tóm tắt báo cáo KLTN.
  4. Nhập danh sách các từ khóa liên quan đến nội dung KLTN bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

                + Sau khi nhập đầy đủ thông tin, sinh viên xác nhận nộp KLTN bằng cách chọn (check) vào dòng sau đây:

oXác nhận phiên bản này là phiên bản đã chỉnh sửa cuối cùng, hệ thống sẽ thông báo đến GVHD để tiến hành kiểm tra.

Thao tác này xác nhận đây là phiên bản báo cáo KLTN cuối cùng nộp cho Trường và hệ thống gửi email tự động đến giảng viên hướng dẫn để kiểm tra.

 

Bước 2: Giảng viên hướng dẫn kiểm tra, xác nhận:

 

Bước 3: Khoa kiểm tra, nộp điểm cho Phòng Đào tạo Đại học, Văn phòng các Chương trình Đặc biệt

 

Các bạn lưu ý các nội dung liên quan để thực hiện đúng nhé! Chi tiết vui lòng đọc kỹ file đính kèm!

Trân trọng./.