Skip to content Skip to navigation

Thay đổi phòng học từ A325 sang C316 (từ ngày 7/6 đến 10/6/2022)

Văn phòng thông báo đến tất cả sinh viên chương trình đặc biệt:

Trong tuần này từ ngày 7/6 đến 10/6/2022 (thứ 3 đến thứ 6) Phòng Công tác sinh viên cùng các Khoa sẽ tổ chức Lễ Tốt nghiệp tại Giảng đường 1 nhà A. Việc này sẽ ảnh hưởng đến các lớp học tại nhà A.

Do đó, Văn phòng sẽ chuyển các lớp học tại phòng A325 sang phòng C316 (danh sách lớp học đính kèm), sinh viên lưu ý để đi học đúng phòng học.

Trân trọng.

File đính kèm: