Skip to content Skip to navigation

Thời gian thi phần Speaking của lớp ENG05.L15.CLC

Do có sai sót về lịch giảng nên Thầy Eric Begin đã không tham gia buổi test phần thi Speaking lớp ENG05.L15.CLC (Anh văn 5) ngày 12/12/2020 vừa rồi.

Các bạn sẽ kiểm tra bù lại vào ngày 19/12/2020 tiết 123, tại phòng E4.3 

Trân trọng.