Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu chương trình BCU (chính thức)

Chào các bạn sinh viên,

Văn phòng các chương trình đặc biệt - Trường Đại học Công nghệ thông tin thông báo đến các bạn sinh viên chính thức BCU Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 (ngày bắt đầu học: 09/03/2020) - file đính kèm.

Trong tháng 3/2020 các lớp sẽ học 100% online. Các bạn sinh viên đọc kỹ thông tin hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến và tham gia các lớp học đầy đủ nhé.

1️⃣Bước 1: Sinh viên kiểm tra lại tài khoản, đăng nhập vào phần mềm (Theo hướng dẫn: https://forum.uit.edu.vn/node/542392)

2️⃣Bước 2: Kiểm tra lịch học, Thông báo lớp học của giảng viên tại: https://courses.uit.edu.vn/

3️⃣Bước 3: Đăng nhập theo hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm giảng dạy - học tập trực tuyến Microsoft Teams https://banqlcs.uit.edu.vn/hdsd-giang-day-truc-tuyen-tren-MTS?fbclid=IwAR3vUTMhqO5MZ8ZbzMOYuG5Q2fDJQ08nIPejzfdz72VLk7GOIFIgSqI1DSo

Lưu ý: Sinh viên khi gặp vấn đề về tài khoản, yêu cầu reset tài khoản sẽ được hỗ trợ tại đây: https://forum.uit.edu.vn/node/46086  

Trân trọng thông báo.

File đính kèm: